Ja, als gebouw beheerder kunt u (voor bijvoorbeeld uw centrale ingang) onze producten inzetten. U, uw toeleveranciers en zorgverleners kunnen dan gebruik maken van de faciliteiten. U bent eigenaar maar de gebruiker betaald voor het gebruik. Heeft u meerdere gebouwen? Ze worden allemaal ondergebracht onder dezelfde app!