Deze pdf in de bijlage toont een globale schematisch weergave van een sluitplan in Mobile Keys